Rijwerkrevisie

Vertrouw uw rijwerkrevisie aan ons toe! Op onze locatie te Gent beschikken wij, naast ons ruim magazijn, ook over een werkplaats die helemaal toegespitst is op de herstellingen van rijwerken van graafmachines, bulldozers, finishers,… Wij beschikken namelijk over de nodige gereedschappen zoals kettingbanken, diverse kettingpersen en moeraanzetters om de rijwerkrevisies tot een goed einde te brengen. Tevens putten we onze technische kennis uit onze jarenlange ervaring.

tijdens een rijwerkrevisie wordt de sluitpin gemonteerd met behulp van een mobiele kettingpers.
rijwerkrevisie waarbij een ketting wordt uitgeperst met een kettingpers.
Onderwagen van een graafmachine die gedemonteerd wordt tijdens een rijwerkrevisie.

Een degelijke rijwerkrevisie beperkt zich zeker niet tot het louter demonteren & monteren van de rijwerkonderdelen. Tijdens een rijwerkrevisie  besteden wij ook heel wat aandacht aan de  bevestigingsonderdelen. De bouten en schroefdraden dienen namelijk in een uitstekende conditie te verkeren wil men verhinderen dat rijwerkonderdelen naderhand loskomen. We onderzoeken tevens ook de functionaliteiten van de vetspanners en de spaninrichtingen en geven deze dan ook een grondig nazicht:

Nazicht vetspanner / kettingspanner

Gezien de rupsen tijdens de rijwerkrevisie toch open liggen, maken we van de gelegenheid gebruik om de vetspanners te onderwerpen aan een grondige inspectie. Wij vernieuwen hierbij systematisch de dichtingen van de vetspanners.

Terwijl de dichtingen vernieuwd worden, bekijken we de toestand waarin de cilinders en de pistons verkeren. De diverse delen worden bekeken op de eventuele aanwezigheid van oppervlakkige beschadigingen zoals roestplekken en bramen.
Wij adviseren steeds om de onderdelen (cilinder/piston) te vernieuwen indien er twijfel bestaat over de herbruikbaarheid ervan.

versleten piston van de vetspanner van het rijwerk.
Niewe piston, dichting en smeernippel voor een vetspanner .

Een gebroken veer

Het is pas wanneer de kettingen van het rijwerk open gaan, dat eventuele problemen aan de spaninrichtingen opduiken. De breuken aan een veer kunnen zich beperken tot een barst op één van de draden tot zelfs meerdere breuken over de gehele lengte van de veer.

Afhankelijk van de situatie worden tijdens de rijwerkrevisie de spaninrichtingen ofwel compleet vernieuwd ofwel worden enkel de veren vernieuwd (met recuperatie van de oude cilinder, draadstang,…).

Bij een situatie waarbij enkel de veer wordt vernieuwd, dient de nodige aandacht te gaan naar veiligheid: zelfs wanneer de veer van een spaninrichting gebroken is, is er nog steeds een voorspanning aanwezig. Deze voorspanning kan waardes bereiken van meerdere ton! Probeer nooit een veer los te maken zonder gespecialiseerd gereedschap! Doe hiervoor dus steeds beroep op onze expertise.

Gebroken veer van een spaninrichting.

Het is vanzelfsprekend dat deze problemen ter hoogte van de spaninrichtingen doorgaans maar aan het licht komen van zodra de kettingen open gemaakt worden. Het is hierbij van het grootste belang om kort op de bal te spelen zodat de rijwerkrevisie snel en volgens plan verder kan uitgevoerd worden. Indien u dus uw rijwerkrevisie aan ons toevertrouwd, dan bent u zeker voor een professionele en doortastende aanpak!