LEVERINGS- EN RETOURBELEID

1. Leveringsbeleid

 • De goederen worden geleverd door eigen leveringsdienst of door transporteur.
 • Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen op het door de klant bij de bestelling aangegeven adres geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling van het artikel.

   

 • Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, dient door de Klant onmiddellijk te worden gemeld aan LEON JANSSEN EN CO BV (info@janssentrack.be)
 • Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door LEON JANSSEN EN CO BV was geboden.

2. Retourbeleid

 • Om een beroep te doen op de garantie en retour, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
 • Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst om een retourlabel te bekomen waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan LEON JANSSEN EN CO BV.
 • Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant LEON JANSSEN EN CO BV zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 8 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
 • Gebruikte en/of gemonteerde delen kunnen niet worden geretourneerd
 • De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
 • Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
 • Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.